Personlig data

Vår nettside lagrer informasjon om våre besøkende og deres navigasjon gjennom nettsiden. Dette gjør at vi kan danne en bedre forståelse av hva som fanger interesse, og hva som ikke gjør det. På denne måten kan vi optimalisere vår nettside ved å skape mer relevant innhold. Resultatet blir en mer brukervennlig og bedre brukeropplevelse. 


Torp ridesenter opprettholder dog høye krav til standard for personvern. Det vil si at vi tilbyr enhver besøkende på vår nettside å få se, endre og/eller fjerne all data vi har lagret om den enkelte. Du kan på forespørsel få oppgitt informasjonen vi har lagret, og endre eller fjerne noe etter eget ønske. 

Fyll ut følgende skjema, så skal vi svare så snart vi kan.